Podajnik kaskadowy z liniowym podajnikiem wibracyjnym

Podajnik kaskadowy umożliwia podawanie produktu w tempie regulowanym w zależności od prędkości liniowej płyt. Transporter wibracyjny liniowy transportuje wzdłużnie detale, błędnie wypozycjonowane zrzuca  do zasobnika podajnika kaskadowego

ZADAJ PYTANIE: