Podajnik kaskadowy z liniowym podajnikiem wibracyjnym oraz magazynem porduktu

Podajnik kaskadowy umożliwia podawanie produktu w tempie regulowanym w zależności od prędkości liniowej płyt. Transporter wibracyjny liniowy transportuje wzdłużnie detale, błędnie wypozycjonowane zrzuca  do zasobnika podajnika kaskadowego. Magazyn produktu w postaci wózka transportowego z ruchomym dnem zapewnia bufor detali w czasie produkcji.

ZADAJ PYTANIE: